Czy w trakcie trwania zimowiska trzeba dodatkowo płacić za atrakcje ? Czy są jakieś dodatkowe koszty ?

Nie ma żadnych dodatkowych kosztów i tym się wyróżniamy.
Wszystkie atrakcje wliczone są w cenę. Nie ma żadnych ukrytych cen.
Każdy z uczestników traktowany jest na równi z innymi.
Mogą Państwo przeznaczyć dodatkowe pieniądze na kieszonkowe dla dziecka (np. na zakup pamiątek).
Jest to jednak Państwa decyzja czy dać dziecku kieszonkowe i w jakiej wysokości.